Pamiętamy

Jesienne porządki na grobach najbliższych
Pamięć o ludziach mierzy się szacunkiem, jakim darzymy miejsca naszych zmarłych.
Klasa III Fp wraz z wychowawcą odwiedziła grób Janiny Szczerskiej, założycielki pierwszej w powojennym Szczecinie polskiej szkoły ponadgimnazjalnej i dyrektorki I LO w naszym mieście.
Uczniowie uporządkowali miejsce Jej pochówku, postawili kwiaty, zapalili znicze…