Współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

W dniu 20 lutego 2018 r. została podpisana umowa patronacka, pomiędzy I LO a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem patronatu jest sprawowanie przez Wydział opieki naukowo-dydaktycznej nad szkołą w zakresie podejmowania i promowania inicjatyw związanych z szeroko rozumianą kulturą i edukacją prawniczą oraz administracyjną.

http://wpia.usz.edu.pl/

Współpraca I LO ze Stowarzyszeniem „Świteź”

        Świteź” ceni sobie współpracę z młodymi pokoleniami i szkołami szczecińskimi. Kilka lat temu, w ramach takiej współpracy, młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie ze Szczecina została poproszona przez „Świteź” o przygotowanie programu artystycznego z okazji przypadającego na początku marca święta „Kaziuków”.

I tak współpraca z I LO trwa już od kilku lat. Powstawały programy artystyczne na kolejne „Kaziuki”, przy czym były to nie tylko uroczystości organizowane w Domu Kultury 13 Muz, ale także przy otwarciu wystaw tematycznych w Książnicy, czy recytacje podczas obchodów rocznicowych (np. wywózek ludności polskiej na Syberię) na Cmentarzu Centralnym.

Każdego roku powstają scenariusze autorskie, przygotowywane przez nauczycielkę języka polskiego – Annę Kondracką-Zielińską (od 2015; wcześniej – współpraca Świtezi z panią Mirosławą Piaskowską-Majzel, również nauczycielką języka polskiego I LO).
Skład zespołu występującego zmieniał się, ponieważ tworzą go uczniowie klas 1 – 3 I LO różnych profili (najczęściej humanistycznego, matematyczno-geograficznego i lingwistycznego). Występujący młodzi artyści to około 10 osób.

Ze względu na charakter Stowarzyszenia „Świteź”, tematyka przygotowywanych przez młodzież montaży słowno-muzycznych obejmuje losy wielkich Polaków pochodzących z Kresów, takich jak: Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, Napoleon Orda, Tadeusz Kościuszko, Ryszard Kapuściński, Eliza Orzeszkowa.
Na programy artystyczne składają się autentyczne wiersze bądź listy bohaterów, prezentacje multimedialne, ryciny z epoki, zdjęcia kresowych siedzib rodowych, fragmenty utworów muzycznych (np. Fryderyka Chopina).

W tym dniu wystąpi również chór „Rapsodia”. Prezesem chóru jest Konrad Przybylski, a dyrygentem dr Tadeusz Buczkowski. Wstęp wolny.

Zapraszamy 2 marca w godzinach 17.00 – 20.00

13 muz, pl. Żołnierza polskiego 2, 70-551 Szczecin

 

Współpraca z ZUT

Uczniowie klasy III B, II E i II B uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych „Wykrywanie kationów           i anionów” w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Analitycznej ZUT . Mieli przy tym możliwość dowiedzieć się wielu nowych ciekawych informacji i samodzielnie otrzymać błękit pruski, czy „smoczą krew”. Także analiza płomieniowa wybranych kationów sprawiła im wiele radości. Klasy naszego liceum realizujące chemię w zakresie poszerzonym zostały objęte patronatem Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, w związku z czym mamy nadzieję na dalszą ciekawą i owocną współpracę z uczelnią.
Opiekun grup: Izabela Kielska

Walentynkowo i słodko w Jedynce

Ten dzień upłynął w naszej szkole atmosferze miłości, przyjaźni i słodkości. A wszystko to z okazji Walentynek, przypadających 14 lutego. Jak co roku, Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową oraz walentynkowe wypieki. „Walentynkowi listonosze” odpowiednio posegregowali pocztę i rozdali wszystkim adresatom.

Informacja

Informujemy, że z powodu szkoleniowej rady pedagogicznej w dniu 07.02.2018 r. – dyżur dyrektor szkoły Ewy Budziach zostaje odwołany. Zainteresowanych zapraszamy w następnym tygodniu tj. 14.02.2018 r.