Urodziny naszej patronki

7 listopada – 150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej – Curie – patronki naszej szkoły

 Z tej okazji uczniowie klas II B i II E przygotowali wystawę poświęconą wielkiej uczonej.
Dowiemy się z niej między innymi, że Pani Maria uwielbiała róże i na jej cześć wyhodowano specjalną odmianę.  Ten rodzaj róż floribunda jest wyjątkowy i został nazwany na cześć uczonej – „Marie Curie”. Z okazji rocznicy urodzin noblistki  postały również perfumy o nazwie : „pol Ona”.

Inne ważne rocznice związane z Marią Skłodowską przypadające na rok 2017 to:

120 rocznica urodzin córki Marii Skłodowskiej – Ireny Joliot-Curie, która idąc w ślady matki, także zajmowała się badaniami z dziedziny promieniotwórczości, a w  1935 roku otrzymała wraz z mężem Nagrodę Nobla z chemii w uznaniu za odkrycie sztucznej promieniotwórczości.

85 lat temu Maria Skłodowska-Curie, wspólnie z prezydentem RP, Ignacym Mościckim otworzyła Instytut Radowy w Warszawie – pierwszy w Polsce i zaledwie piąty w Europie nowoczesny ośrodek walki z rakiem.