Projekt ze szkołą partnerską z Neustrelitz

Grupa uczniów z partnerskiej szkoły Gymnasium Carolinum z Neustrelitz przebywała wraz z opiekunami w I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie.
Podczas spotkania młodzież z Polski i Niemiec realizowała projekt „Odkrywamy Szczecin i okolice”.
Uczniowie brali udział we wspólnych warsztatach z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej TOEE w Zalesiu oraz zapoznali się z ideą Rezerwatu Przyrody Jezioro Świdwie.
Grupa polsko-niemiecka zwiedziła Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”, największy cywilny schron przeciwlotniczy z okresu II wojny pod Dworcem Głównym oraz gmach Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tu uczestniczyła w próbie generalnej przed koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii.
W czasie pobytu uczniowie z Polski zapoznali kolegów z Niemiec z najciekawszymi osobliwościami Szczecina oraz wspólnie wykonali dokumentację fotograficzną.
W ostatnim dniu zespoły projektowe zaprezentowały na forum całej grupy efekty swojej pracy – przygotowane prezentacje multimedialne Przyjedź do Szczecina – atrakcje turystyczne Szczecina i okolic”.
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków PNWM Euroregionu Pomerania.