Nagrodzeni

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego odbyła się na na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Nasi uczniowie: Julia Medzińska kl. II H, Julia Kleszcz II G i Patryk Szyłowicz I C odebrali nagrody i gratulacje z rąk Rektora US prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka oraz Dyrektora ZDDN Pani Urszuli Pańki.
I MY DOŁĄCZAMY SIĘ DO GRATULACJI 🙂