Umowa patronacka

12 marca 2019 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie a Wyższą Szkołą Bankową w Szczecinie.
W szczególności umowa dotyczy objęciem przez Wyższą szkołę Bankową w Szczecinie patronatu nad klasami matematyczno-informatycznymi.
Umowa została podpisana przez panią Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Ewę Budziach i panią Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie Magdalenę Sztukiel.