I LO w prestiżowym międzynarodowym projekcie

Projekt „Upamiętniać ludzi” jest projektem pilotażowym, w którym udział wezmą tylko dwie szkoły z Niemiec i dwie z Polski. Jest on wpisany w umowę koalicyjną rządu niemieckiego i ma na celu walkę z rasizmem, antysemityzmem i homofobią, stanowiącymi ważny element demokracji i wolnego społeczeństwa. Projekt ma umożliwić młodym ludziom odwiedzenie miejsc pamięci i pracę nad historią własnego kraju i kraju sąsiada oraz odtworzenie losów ofiar nazizmu.
W dniu 28 marca 2019 roku odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec w Berlinie spotkanie robocze inaugurujące przystąpienie I LO do międzynarodowego projektu „ Ludzie pamiętają”, który realizowany będzie w roku szkolnym 2019 / 2020 we współpracy ze szkołą partnerską Gymnasium Carolinum w Neustrelitz w Niemczech. Inicjatorem projektu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, które na spotkaniu reprezentowane było przez Pana Bertrama von Moltke, kierownika referatu 601 odpowiedzialnego za bilateralne stosunki w dziedzinie kultury i mediów  z Polską, Republiką Czeską, Wielką Brytania, Danią, Austrią i Szwajcarią, a także Panów Jensa Waibel oraz Heinza Wirth. Nasze Liceum reprezentowała Pani wicedyrektor Monika Dąbrowska oraz koordynatorki projektu, Panie Jolanta Leśnik i Dorota Jardzioch, nauczycielki języka niemieckiego. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawicielka ambasady polskiej w Berlinie, kierownik wydziału kultury, Pani Jadwiga Janukowicz, a z ramienia Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży w Poczdamie Pani Dorota Bastos. Na spotkaniu obecna była również Pani Julia Senft, koordynator projektu z Gymnasium Carolinum oraz Panie Katarzyna Bogatek koordynatorka z Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie oraz Pani Sarah Homann, reprezentująca Comenius Gymnasium w Datteln.

Na spotkaniu w Berlinie ustalono wstępny harmonogram prac związanych z realizacją projektu, obejmujący m. in. złożenie przez szkoły partnerskie wspólnych wniosków i ustalenie terminów spotkań przygotowawczych. Tematem rozmów był również sposób finansowania projektu i przedstawienia go szerszej opinii publicznej za pomocą prasy, radia, telewizji lokalnej i ogólnokrajowej oraz mediów społecznościowych.

Mimo, że projekt zaplanowano na przyszły rok szkolny, już 1 sierpnia 2019 roku w Warszawie szkoły uczestniczące w projekcie wezmą udział w obchodach 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których uczestniczyć mają ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec.