Ruszyła rekrutacja do szkół średnich

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęła się 9 maja 2019 r.
Przeprowadzona zostanie odrębnie dla:
✔️absolwentów 8-letnich szkół podstawowych oraz
✔️absolwentów 3-letnich gimnazjów.
Każdy uczeń będzie miał prawo wyboru nie więcej niż 3 szkół oraz dowolnej liczby oddziałów w obrębie tych szkół! Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie
https://nabor.pcss.pl/
Na tej stronie internetowej, oprócz oferty szkół, zamieszczane będą aktualne informacje na temat rekrutacji.
Przy pomocy serwisu internetowego można:
✔️wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły,
✔️zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji,
✔️mieć stały dostęp do poradników,
✔️ monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

W przypadku wątpliwości dotyczących rekrutacji dodatkowe informacje można uzyskać w szkołach ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, tel., 91 424 54 36, 91 424 51 69, e-mail wos@um.szczecin.pl.