Komunikat dyrektora

Drodzy Uczniowie!

Zwracam się do Was  z prośbą i apelem o właściwe wykorzystanie czasu, który spędzicie w domu zamiast w murach szkoły. Jest to czas nauki, a zawieszanie zajęć stacjonarnych zostało wymuszone okolicznościami zewnętrznymi – zagrożeniem epidemiologicznym.  Nauczyciele pracują zdalnie,  przekażą Wam materiał edukacyjny do samodzielnego opracowania i opatrzą go odpowiednimi  wskazówkami. Bardzo proszę o odpowiedzialne podejście do tego problemu zarówno pod względem zdrowotnym, jak i edukacyjnym. Czas pomiędzy 12 a 25 marca to nie jest czas dodatkowych ferii, to zawieszenie zajęć odbywanych w budynku szkolnym. Pozostając w domach, zmniejszacie ryzyko rozprzestrzeniania się niebezpiecznej choroby, a poświęcając czas na naukę, dajecie sobie szansę na dobre przygotowanie do egzaminów i utrwalenie dotychczas zdobytej wiedzy.

Życzę wszystkim zdrowia i determinacji w kształceniu oraz zobowiązuję do współpracy z nauczycielami. Łączę pozdrowienia – Ewa Budziach – dyrektor Liceum