Próbna matura na odległość

➡️ W dniach 2 – 8 kwietnia 2020 r. wszyscy tegoroczni maturzyści będą mogli sprawdzić swój stopień przygotowania do egzaminu. CKE udostępnia PRÓBNĄ MATURĘ na odległość.
UWAGA! Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE odnośnie przebiegu próbnych matur na odległość.
➡️ Próba ma całkowicie dobrowolny charakter i nie podlega ocenie, jej celem jest mobilizacja uczniów do sprawdzenia swojej wiedzy i swoich umiejętności krótko przed maturą.
➡️ Jest organizowany przede wszystkim dla Was – tegorocznych maturzystów, a zatem zachęcamy do samodzielnej pracy, celem sprawdzenia poziomu swojej wiedzy. Szczegóły przekażą Wam poszczególni nauczyciele danych przedmiotów maturalnych.