Komunikat

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy o wynikającym ze statutu naszej szkoły zakazie nagrywania filmów i robienia zdjęć w trakcie zajęć lekcyjnych. Zakaz ten obowiązuje także w trakcie lekcji on-line.
Informujemy również o tym, iż do rozpowszechniania wizerunku drugiej osoby, np.

w internecie potrzebna jest jej zgoda, a nauczyciele takiej zgody nie wyrazili. Rozpowszechnienie wizerunku nauczycieli bez zgody, a w szczególności w sposób ich ośmieszający, może także wiązać się z odpowiedzialnością cywilną za naruszenie dóbr osobistych.

Z poważaniem Dyrekcja