Zmiany na egzaminie maturalnym

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącego zmian na egzaminie maturalnym 2021, informujemy, że zmianom uległy wymagania egzaminacyjne. Najważniejsze z nich to:

  • brak obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków obcych. UWAGA – absolwenci, którym wynik części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie zagraniczne, będą mogli do niej przystąpić na swój wniosek. Co do zasady, zakładamy , że ten egzamin się nie odbędzie (potrzebny wniosek z uzasadnieniem),
  • nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Oczywiście zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej,
  • nastąpi zmniejszenie wymagań egzaminacyjnych na przedmiotach podstawowych.

W związku z tym informujemy, że możliwe jest wprowadzenie zmian w złożonej deklaracji maturalnej. Z przyczyn organizacyjnych, bardzo prosimy, by dokonać tego do 29 stycznia (szkoła jest czynna także w okresie ferii w godz. 8.00 – 15.00).
Ostatecznym terminem pozostaje 7 luty 2021 r.

Aneksy CKE https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/