Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin

Niezmiernie miło nam ogłosić, że Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali:
👍 Zuzanna Komorowicz 2 c,
👍Tomasz Fuks 2 f,
👍 Julia Perzyńska-Wydrych 3 e,
👍 Adam Biernacki 3 c,
👍 Łukasz Sznajdrowicz,
👍 Tomasz Wysocki.
GRATULUJEMY!
Nagrody Prezydenta przyznawane są uczniom szczecińskich szkół za wybitne osiągnięcia w zakresie wiedzy i umiejętności z przedmiotów, znajdujących się w programie nauczania. O wysokości nagrody (wraz z gratulacjami uczniowie otrzymują nagrody pieniężne) decyduje liczba punktów zdobytych za bardzo dobre wyniki osiągnięte w różnych międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, olimpiadach i projektach.

Laureatka Julia Perzyńska-Wydrych kl. 3 e
Laureat Tomasz Fuks kl 2 f
Adam Biernacki i Łukasz Sznajdrowicz – klasa 3 c