Zakończenie roku szkolnego

W dniu 25 czerwca 2021r. odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2020/2021 wg następującego porządku:
➡️ Godz. 8.30 – uroczystość w auli dla nagrodzonych uczniów klas pierwszych oraz klas drugich A, B, C, D po SP z udziałem dyrekcji i Wychowawców tych klas.
➡️ Godz. 9.30 – uroczystość w auli dla nagrodzonych uczniów klas drugich po GM oraz klas drugich E,F,G po SP z udziałem dyrekcji i Wychowawców tych klas,
Po uroczystości w auli odbędą się spotkania z Wychowawcami, celem wręczenia uczniom świadectw promocyjnych.
➡️ Godz.11.00 – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej, podsumowanie działalności edukacyjnej szkoły w roku 2020/2021.
Przypominamy, że podczas wszystkich wydarzeń zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad sanitarnych (dezynfekcja dłoni, maseczki zasłaniające nos i usta we wszystkich przestrzeniach wspólnych, zachowanie społecznego dystansu).