Współpraca Drohobycz-I LO

Wizyta uczniów ze szkoły w Drohobyczu w naszym liceum, była też okazją to nawiązania współpracy, co zaowocowało podpisaniem 25 maja br., porozumienia pomiędzy naszą placówką a Liceum w Drohobyczu.
Jego celem jest zbliżenie środowiska nauczycieli i uczniów obu placówek oświatowych, pozyskanie wiedzy z zakresu historii i kultury reprezentowanych krajów, zwiększenie poziomu aktywizacji uczniów oraz rozwój szkół w duchu szacunku, tolerancji i kultywowania europejskich wartości.Szkoły planują współpracę przy organizacji konferencji i seminariów, a także realizację przedsięwzięć promocyjnych, szkoleniowych i rozwojowych. A to wszystko w celu integracji edukacyjnej oraz propagowania wiedzy z dziedzin kultury i nauki.
Zdjęcia z materiałów Kuratorium Oświaty.