10 lutego 2023 r. – Sybiracy? Pamiętamy!

83 lata temu rozpoczęły się wywózki Polaków na Syberię.
Wielu z nich zmarło po drodze, inni na miejscu pracowali ponad siły. W sumie podczas czterech fal deportacji na „nieludzką ziemię” trafiło ponad milion naszych rodaków. By oddać hołd ofiarom tej jednej z najtragiczniejszych kart polskiej historii przy Pomniku Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbyła się okolicznościowa uroczystość. Hołd ofiarom złożyli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych oraz żyjący do dzisiaj świadkowie wydarzeń i ich rodziny. Nie zabrakło wojskowej asysty oraz salwy honorowej.
W tak ważnej uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którzy, w obecności sztandaru szkoły, złożyli w miejscu pamięci ofiar stalinowskiego terroru kwiaty. Wzruszające wiersze Sybiraków mądrze zaprezentowali „jedynkowicze”: Julia Szudera oraz Witold Jończak. To dla wszystkich prawdziwa lekcja patriotyzmu!