Klasy biologiczno-medyczne z wizytą na PUM-ie

Tuż przed rozpoczęciem ferii klasy IIIB i IVB wraz z wychowawcami zostały zaproszone do wzięcia udziału w zajęciach na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM.
Pani Dziekan prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska, omówiła jakie kierunki studiów są realizowane na wydziale, a następnie uczniowie mieli możliwość rozmowy ze studentami i absolwentami analityki medycznej, biotechnologii medycznej i farmacji.
Następnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z następujących zagadnień: „Analiza makroskopowo-mikroskopowa wybranych substancji leczniczych”- prowadzonych przez Panią dr. Hab. n. farm. Małgorzatę Geszke-Moritz„Immobilizacja komórek drożdży”- prowadził Pan dr hab. n. farm. Michała Moritz„Wprowadzenie do receptury aptecznej”- poprowadziła
Pani dr hab. n. farm. Dorota Wątróbska-Świetlikowska„Hodowle komórkowe” – prowadzone przez Panią dr n. med. Elżbietę Kowalską. Zajęcia tak zainteresowały uczniów, że już planujemy kolejną wizytę na wydziale,
a niektórzy z nich, rewidują swoje plany na przyszłość w kontekście podjęcia studiów na nim.