Informacja dla rodziców uczniów klas 1

Serdecznie zapraszamy Państwa na pierwsze spotkanie, które odbędzie się
w dniu 6 września 2023 r. (środa), według następującego harmonogram:
✅ godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klas 1 z dyrekcją szkoły
i wychowawcami
✅ godz. 17.45 – spotkania w klasach z wychowawcami:
– klasa 1 a – wych. Agnieszka Siwczyk (sala 16)
– klasa 1 b – wych. Artur Piekara (sala 37)
– klasa 1 c – wych. Renata Dąbrowska (sala 2)
– klasa 1 d – wych. Marta Machowicz (sala 15)
– klasa 1 e – wych. Szymon Jurksztowicz (sala 36)
– klasa 1 f – wych. Przemysław Jarzynka (sala 23)
– klasa 1 g – wych. Jarosław Usowicz (sala 7)
– klasa 1 h – wych. Małgorzata Fedorowicz (sala – 8)
– klasa 1 i – wych. Agnieszka Kubacka (sala 4)
– klasa 1 j – wych. Jolanta Leśnik (sala 18)
– klasa 1 k – wych. Artur Cembik (sala 9)
– klasa 1 l – wych. Waldemar Piasecki (sala 19)