Wyjazd integracyjny klas I

Miejsce:
– CKW „Szafir” ul. Jeziorna 8, 74-503 Moryń http://www.szafir-moryn.pl/
Organizator:
Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Collegium
Termin:
– 18-19.09.2023 r. – klasy 1H, 1E, 1D, 1B
– 20-21.09.2023 r. – klasy 1J, 1A, 1K, 1L
– 22-23.09.2023 r. – klasy 1G, 1C, 1F, 1 I
Koszt wyjazdu:
440 zł/osobę – cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, kadrę instruktorską, realizację programu, nieodpłatny dostęp do obiektów, sprzęt sportowy do realizacji zajęć, ubezpieczenie NNW
Wpłaty:
– wpłat dokonujecie Państwo na konto Collegium, TWR Collegium, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin. Termin wpłat do 8.09.2023 r.
Nr konta 35 1240 1864 1111 0000 2206 3809, tytuł przelewu:
Imię i nazwisko uczestnika – LO1, klasa… Integracja