Podziękowania dla wolontariuszy

11 czerwca 2024 r. w siedzibie Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
obyła się III Minigala Wolontariatu zorganizowana przez szczecińską Caritas.

Wydarzenie jest podsumowaniem pracy wolontariuszy w roku szkolnym. Wyróżniono na nim najbardziej aktywną młodzież, która przyczyniła się do pomocy potrzebującym. I My tam byliśmy!