Komunikat dla maturzystów

UWAGA!
W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami:
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego,
a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

ZOBACZ:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021/

Wytyczne MEN, CKE i GIS

Uwaga Maturzyści!
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
Poniżej komunikat MEN w tej sprawie: wytyczne CKE, MEN i GIS. Prosimy uczniów oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi materiałami.
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egz…
https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zew…

W hołdzie św.Janowi Pawłowi II

Ponad 15 lat temu zmarł jeden z najważniejszych Polaków w XX wieku – papież Jan Paweł II. Gdyby żył, w poniedziałek obchodziłby 100. urodziny.
Z tej okazji społeczność I LO upamiętniła jego wybitną postać
.

Udział wzięli: Pani Prof. Jadwiga Staśkiewicz, Pani Prof. Aniela Brzezicka, Katarzyna Kozłowska (1fp) i Mateusz Zajdecki (1fp)

Filmik przygotowany przez: Kinga Rozkrut I G g; Bernadeta Cieślicka I Dg; Gabriela Jurksztowicz I Fp; Emilia Adranek I Cp i Mateusz Zajdecki I Fp (narrator i montaż filmu) oraz p. Aniela Brzezicka – nauczyciel religii.

https://drive.google.com/file/d/1FFcOk52DD1rOf_SHXUaT2cGILTHSZIwf/view