Relacja z INTERNATIONAL SUMMERSCHOOL

W dniach 03.09.- 07.09.2018 grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyła w dwunastej edycji INTERNATIONAL SUMMERSCHOOL, odbywającej się w szkole parnerskiej I LO – Gymnasium Carolinum Neustrelitz w Niemczech.
Uczestnicy projektu brali udział w wykładach i seminariach dotyczących zagadnień związanych z historią oraz aktualnych problemów społecznych, etycznych, ochrony środowiska, kreatywności i samorealizacji. W programie tegorocznej edycji odbyły się dwie wycieczki: do Parku Narodowego Müritz oraz do Centrum Energii Odnawialnej LEEA. Podczas obu wyjazdów towarzyszyli nam uczniowie ze Støvring Gymnasium w Danii. Projekt zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów Międzynarodowej Szkoły Letniej oraz impreza muzyczna „Carocktikum”, w czasie której na scenie występowały zespoły młodzieżowe oraz odbyła się dyskoteka. W ostatnim dniu pobytu mogliśmy uczestniczyć w dorocznym święcie szkoły Gymnasium Carolinum. Poza częścią oficjalną młodzież spędzała czas ze swoimi gospodarzami i ich rodzinami, było więc wiele okazji do poszerzenia wiedzy na temat zwyczajów, kultury i życia codziennego sąsiedniego kraju oraz doskonalenia umiejętności językowych (opis – Jolanta Leśnik – nauczyciel j.niemieckiego).

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nieprzekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 14 września 2018 roku w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji na: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

Program Dobry Start

Rodzice!

Przypominamy, iż trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Dobry start” – gwarantującego wsparcie na zakup szkolnej wyprawki w wysokości 300 zł na dziecko.

Z programu mogą skorzystać rodzice dzieci uczących się w wieku do ukończenia 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Gdzie złożyć wnioski?

Wnioski można złożyć na dwóch formach :

Elektronicznej:

 • Za pomocą bankowości elektronicznej;
 • Poprzez portal Emp@tia

Papierowej w trzech punktach na terenie miasta:

 • Kadłubka 12, w godz. 7:30 – 16:00;
 • Kaszubska 30 – w godz. 7:30 -16:00;
 • Rydla 39/40 (filia UM) – w godz. 08:00 – 16:00;
 • oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

 • 31.08.2018 r. – godz. 10.00 – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej
 • 03.09.2018 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 –
  godz.9.30 – spotkanie uczniów klas I z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:
  – I a – sala nr 5 – wych. mgr Dorota Jardzioch
  – I b – sala nr 30 – wych. mgr Agnieszka Milewska
  – I c – sala nr 26 – wych. mgr Jacek Kwaśny
  – I d – sala nr 32 – wych mgr Beata Kochanowska
  – I e – sala nr 10 b – wych. mgr Beata Łukawska
  – I f – sala nr 33 – wych. mgr Bartosz Bynowski
  – I g – sala nr 12 – wych. mgr Dariusz Szerszeń
  godz. 10.00
  – klasy pierwsze – spotkanie z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami w auli szkolnej
  – klasy drugie i trzecie – spotkanie z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:
  II a – sala 11
  II b – sala 24
  II c – sala 3
  II d – sala 20
  II e – sala 1
  II f – sala 15
  II g – sala 13
  III a – sala 22
  III b – sala 31
  III c – sala 19
  III d – sala 23
  III e – sala 16
  III f – sala 10
  III g – sala 10 A
  III h – sala 7
  UWAGA – uczniowie i rodzice uczniów klas pierwszych!
 • 05.09.2018 r. (środa)
  – godz. 17.00 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją i wychowawcami w auli szkolnej (II piętro)
  – godz. 17.45 – spotkanie rodziców z wychowawcami w salach lekcyjnych:
  – I a – sala nr 5 – wych. mgr Dorota Jardzioch
  – I b – sala nr 30 – wych. mgr Agnieszka Milewska
  – I c – sala nr 26 – wych. mgr Jacek Kwaśny
  – I d – sala nr 32 – wych. mgr Beata Kochanowska
  – I e – sala nr 10 b – wych. mgr Beata Łukawska
  – I f – sala nr 33 – wych. mgr Bartosz Bynowski
  – I g – sala nr 12 – wych. mgr Dariusz Szerszeń
 • 11.09 – 14.09.2018 r. – wyjazdy integracyjno-edukacyjne uczniów klas I, odbędą się w dwóch turach dwudniowych. Miejsce pobytu – Pogorzelica – ośrodek „Dziejba Leśna”. Koszt wyjazdu 180 zł., prosimy o dokonywanie wpłat podczas spotkania z rodzicami
  w dniu 5 września.